اهداف پروژه آموزشی

آموزش تخصصی

آموزش کلید اصلی حل هر پروژه ای است.

پروژه مگاپایتون با هدف آموزش سراسری تخصصی یکی از بزرگترین پروژه های تخصصی آموزشی کشور می باشد. هدف ابتدایی ساختن یک پلتفرم آنلاین برای تغامل و اشتراک تجربه بین تمام اقشار جامعه برای ارتقای روحیه تمرکز بر روی هدف نهایی می باشد.

خدمات طراحی وب سایت و آموزش
طراح غلامحسین مجیدی
پروژهبلندمدت سه ساله
وبسایت megapython.ir

پروژه های مرتبط