آموزش پایتون Megapython از بهار 1401 بصورت آنلاین شروع شده است و یکی از جامع ترین و کاربردی ترین آموزش های پایتون فارسی می باشد.